Моите Песни

My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Tuesday, July 19, 2011

На една чикагска улица

Ролетките се спускат с дрезгав вик.
Табелките “отворено” - угасват.
Под навеса на спирката във брик
е пусто и скамейката е празна.

Ухае на вечеря и на сън.
При пиците е ярко осветено.
Жена предъвква и се взира вън.
Отнякъде се носи плач на бебе.

Рекламите крещят във цветове:
“При нас купете свежи зеленчуци”.
Ветрец разнася мирис на море -
до езерото пътят е в минути.

Един бездомник, или уморен -
е свит одве в безцветната си риза.
Мотрисата потъва без билет
в купето на нощта, която слиза...

Песента

Засрами се - денят навън се крили,
а миглите й лепнат.Още спи.
Продума снощи, че ще е ранила,
а дреме във постеля. Гледай ти!

Виновна съм. И колко съм виновна! -
шепти Гергана. Бъбри си сама.
С водица пълни шарената стомна.
Ще те настигна, бабо, ей сега.

Заприпка ведра, волна и чевръста.
А утро като утро ли е то?
Подтичва чак пътечката на пръсти.
Цветя. Небе. И горски чудеса.

Стъписа се пред нивата на място.
Усмивката й - скършени крилца.
Там баба й със смъкната забрадка,
оплаква в песен нечия съдба...

Monday, July 11, 2011

Логове на светлината

Не позволявай сивото във днес
да скрие цветовете на живота.
Ако не сториш нещо да го спреш,
злосторникът ще продължи нататък.
Ще цапа с безобразния си спрей,
докато стигне центъра на всичко.
Кажи му го едно в едно: е-хей,
животът не е сив! И го обичам.
Когато вече дни се лее дъжд
и в някой миг госпожа самотата
почука със багажа изведнъж...
Не я приемай. Потърси приятел.
Разпускайте пред чаша топъл чай,
докато тя, нахална по природа,
потегли с антуража си оттам.
С приятеля и бурята е ромон.
Логни се в светлината на деня.
Със сетива, в най-чистото сърфирай.
Ще стигнеш във сърцето на това,
където за ID...
е твойто име...

Небето е за птици

Завръщат се мъжете у дома.
С войнишките си дрехи се завръщат.
Уж не е като от война,
а сълзите и радостта са същите.
Ще вдигнат вечерта тържествен тост -
и жадно - за Живота! - ще отпият.
Очите ще преливат от любов,
но в блясъка им и тъга ще има.
Не, няма да е както бе преди.
И сънищата ще са по-различни.
Уж, раната отдавна не кърви,
но все припарва, ей така - от нищо.
При спомена за сринатия дом...
И как над него затрептя зорница...

Там той разбра. И тук разбра.
Небето е едно. И е за птици.

Неповторимо

Веднъж се среща истинска любов.
И чистото приятелство е рядкост.
Приятел ще те пренесе през брод.
Любимият - ще стане мост над пропаст...

С приятеля за всичко си кажи.
Любимият те чува и без думи.
Пред чаша чай със него се мълчи.
Приятелят с утеха те лекува.

В Приятелството не домува злост.
Любимият до края ти е верен.
Прегради няма в чистата любов.
Приятелят ти дава, но не мери...

Пропука ли под твоите нозе,
посегне ли разломът да те грабне...
Приятелят не ще те предаде.
С любимия - ще полетите заедно.

След бурята небето взема дъх.
И щом под него още си изправен,
красивата любов е онзи връх,
до който и приятел е застанал.

Милост

Какво не стори да й угоди -
На всяка дума “майко” й хортува.
Не рачи и до днеска да склони
веднъж да се обърне с блага дума.

Не й е кръв. Не й е дъщеря.
Но ей така, с добро да я помилва.
Нима е грешна, като е снаха?
Все с укори и погледи я жилва.

Не сгъва крак Гергана от зори.
Подрежда. Готви. Двора попремита.
А старата сподиря и сумти -
защо го прави без да я попита.

Не е желана. Знае го това.
В гръдта й натежава жежка рана.
Прекрачи прага с много доброта.
Кое събуди пъкления дявол?

Обича го и трябва да е тук!
Във нея вече нов живот се листи...
Един врабец във ниското кръжи.
Последва го с очи и се прекръсти...