My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

СЛАМКА ОТ ГНЕЗДЕНЦЕ

Дърветата разголват свойте тайни –
какво са крили в летните затишия.
Кой ги е радвал, кой им е досаждал.
Съблякоха се и дълбоко вдишаха.

Безпомощно гнездата се провесиха –
безредни точки в ситото от клони.
Умората провлече стъпки есенно.
През мрежата ухание се рони.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home