Моите Песни

My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Thursday, July 31, 2008

Последна песен


И понеже викът ми се срина във нищото.

И над сухи пустини премина.

Ще заровя последния въглен в огнището.

Ще поседна преди да замина.


После тъничък глас ще прищрака в ключалката.

Вятър тихо ще шепне унесен.

Знам, че някъде пазят ключа под постелката.

Но не става за обич и песен.


Забрави й гласа. Тя пристигна от нищото.

И във нищото пак ще замине.

Ще поседна преди да заровя огнището...

... и последната песен отмине...