Моите Песни

My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Tuesday, February 19, 2008

На дансинга...

Преградата е тънък муселин.
Усещам как пулсира в мен кръвта ти.
Във пламъка на ритъма горим.
И моля само да не бъде кратко...

Взривява ме буквално всеки звук.
Преливам в теб. И ти преливаш в мене.
Дали е танц или е бавна смърт.
Дали е сън или е спряло времето...

След огъня, потъвам бавно в лед.
И идва краят. Който се повтаря.
Лицата се въртят в безумен такт.
След пълен мрак искрата се разгаря.

Отново е горещо. И летим.
Преградата стопява се прозирно.
Сега си моят връх. Без муселин.
А звуците от Космоса извират...