My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ДЕТЕТО, ЗРЕЛОСТТА И МЪДРЕЦЪТ В МЕН

Ранени чувства скършено болят,
улучени от изстрели на думи.
Пронизващо мълчание в рояк,
потегля след словесните куршуми.

Надявам се, че пак ще зарасте
и цяло ято птици ще изпърха.
Отворих с чистотата на дете,
преди да чуя някой да почука.

Отворих и пропуснах. А сега
е болка. И е остро. И е трудно.
Детето в мен поглежда за дъга,
а зрелостта, раненото превързва.

Мъдрецът – най-желан и най подир
По светлите си друми ме повежда...
Красиво е със него. И е мир.
Той знае как, кое... И преподрежда.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home