My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

КРАСИВ И КРАТЪК ЕСЕНЕН МИГ

Промъкна се и този път внезапно -
кокетно, елегантно и без шум.
И пак познахме почерка й в златно,
когато се събуждахме от сън.

Когато заизкачвахме с колата,
познатият баир с лески и бор.
А кичурите в охра на гората
божествено взривиха в нас възторг.

Красивото не трае много дълго -
ще си отиде пак така от раз.
Златиста есен днес - а утре тръгва.
Вълшебство сбрано във момент на Ах!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home