Моите Песни

My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Sunday, June 17, 2007

ШЕСТО СЛЪНЦЕ

През гъстата мъгла на бездуховие,
по слънчев лъч достигат светли хребети...
През писъка и крясъка на совите,
долавят точно ритъма на времето...

Успели да опазят вечен пламъка,
пренасян през епохи и столетия,
разчупват тишината със камбаните
от звуците оформили куплетите.

Ако се сбъдне шепотът на маите
и слънцето за пети път се пръсне,
то в шестото поетът и камбаните
със сигурност, отново ще възкръснат!