My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

БЕЛОГРАДЧИК

А вятърът
се спусна леко
от каменните рамене
на вечността.
Понесе с
плаща си
цветя,
пера от птици,
шепота на нощи
и мирис на небе.
Преметна го
над сънения град
и леко се издигна
пак нагоре,
танцувайки по
скалните била.
Прошепна си
по нещо със орлите.
*
Във ниското
градът просветна
с червените си покриви.
Гората щедро ръсна
първите си листи в жълто.
Октомври е.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home