My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

СЪВЕТИ ЗА ПЪТЯ

Пред нас е. Път е. Но си има край.
Събудиш се - и вече е различно.
Сега сме тук, където ад и рай
неравно и гръмовно се пресичат.

Където сатаната е във фрак,
а ангелите - в бяло до прозирност.
И често щом изникне къстопът,
за нула време трябва да избираш.

Та значи доближи до ей това:
пътувай (по възможност) в свестна класа.
Опазвай белотата от петна.
И стой далеч, далеч от онзи с фрака.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home