Моите Песни

My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Monday, December 24, 2007

Ако свети...


Като Ищар - Акадската Богиня...
Красивата Инана - в Пантеон...
Понякога потребни са години,
за да узрее сочна, като плод...

Понякога се ражда и за миг...
За миг родена, любовта е песен...
Но може да докосне, като дим...
И като дим безследно да изчезне.

Тя няма дом. И броди все сама.
И няма стряха. Скита с ветровете.
Не чука на отворена врата...
Направо влиза... Там, където свети.

/Не/ Вярност...


Не искам да преглъщам изневери.
Щом с мен си днес, бъди такъв докрай.
Не се измъквай с “малко ... настроение”...
С настройката – опитай. Свят – голям...

А, любовта разчупиш ли на хапки...
Тогава тя съвсем не е любов.
Десертен пай на масата за кратко.
Оглозган кокал. Червейче - за стръв.

Не мога да живея във заблуди.
Когато давам – давам до микрон...
Щом искаш пак до мене да се будиш –
не скачай, моля те, от клон на клон...

Очите не очаквай да затварям...
Защото Бог да виждам ги е дал.
Когато се погледнем за “наздраве”,
аз искам да открия, че съм ...там.