My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

БЕЖАНЦИ

Две ръчички обвили мече
Две оченца загледани в мама.
И одраскано босо краче
под непрано и вехто одеало.

Крехка песничка с нежен гласец
за меченце и слънчице златно.
Тъжна пауза: искам млекце
и бисквитка – детето проплаква.

За какъв ти статут иде реч?!
Иска мама, млекце и усмивка.
Не окачвайте там етикет!
А подайте сърце и бисквитка...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home