My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ЕЛФИ В МАСТИЛЕНАТА НОЩ

Унася ме мастилената нощ
в ефирните си дипли и воали.
Сънят пристъпва и е пак готов
да ме залута в билкови поляни.

Прибавя се и акапелен хор
от гласове на нощни виртуози.
Щурци и късни птици без подслон,
и крехки елфи свити в пищни рози.

Но не такъв балсамен тих шептеж
душата ми във този миг копнее.
Ослушвам се за гръм, за дъжд, кипеж -
земята и небето да немеят.

Защо тъгата слезе преди сън,
а вън нощта разстила медни звуци?
Но точно като елфичките вън
попивам всички сълзи със юмруче.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home