My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

СТОВЕКОВЕН РЕФРЕН

И разбрах, че е точно това,
щом вълната на прилив се срути.
А мощта й завихри листа
от дървета смълчани и мъртви.
Чак тогава разбрах кой си ти...
После чух, че ръцете ти молят.
И очите ти търсят очи.
А дъхът ти замира до моя.
Всичко в мене крещи, че е грях.
В онзи тътен долавам... обичай!
Ти от звуците ваеш палат.
Аз безсилна към него се свличам.
Твойте пръсти рисуват по мен.
После спират горещи на сплита.
Стовековен камбанен рефрен
ме задъхва в легендата скрита...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home