My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

МОРЯЦИТЕ

Те са тъмни мъже – от умора, загар и от жажда.
Приютяват дълбоко в очите - и празник, и мрак.
От онези момчета са, дето ходят по палуба равно,
а се люшкат, когато пристъпват по земната твърд.

Тези морски мъже - от самотния въздух изпити,
имат остри бради, а ръцете, ръцете им, ах -
като клон от вековно дърво са – до рана протрити,
а с невиждана нежност разрязват коравият хляб.

Тези странни момчета ухаят на пръски и пяна.
За морето тъгуват на суша, а в морето – за бряг.
Те са тъмни мъже – от умора, загар и раздяла.
Но пък те, точно те... носят обич с карат!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home