My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ПАСТОРАЛЕН ПОКОЙ

Обади се и първото щурче –
пресипнало прискърца от тревите.
Притуриха в кюмбенцето дръвце,
та гозбата по-бързичко да кипне.

Раздигаха от старата софра -
трохите до една събраха с длани.
Дечицата подеха веселба.
Смехът им се издигна до тавана.

А газеникът кротко залиня.
Подхрани го стопанката във здрача.
Ошетала и тя приви нога
и плетката в ръцете й заскача.

Котачето примърка и се сви.
Доволничко запреде до миндера.
Гласчетата на няколко щурци
из тъмното се плъзнаха в безмера.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home