My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

САМОТА, ОТ КОЯТО БОЛИ

Дори и там полека опустя.
Пътеката към него се изгуби.
В задушница по някоя жена
свещицата със длан ще попритули.

Селцето пак си има къс небе.
И къщи, над които свечерява.
Луната ту е нова, ту пък не.
Но хората, но хората ги няма.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home