My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

НАВЯРНО

Навярно палиш някъде цигара.
Или притваряш уморен вратата.
Забрави ли за птичето в ръкава?...
Забрави ли за нашето си лято?
Забрави ли, как пишеше с дъха си
по зимните прозорци мойто име?
И лятното море как сви брега си
по детски боси с тебе да преминем?
Забрави ли как всичко в теб обичах:
и твоят гняв,
и кротък миг,
и нежност?
Дали е още?... – чувам как ме питаш.
Отвръщам ти:
Ти, вярваш ли във Феникс?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home