My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ЖЕНАТА

Тя питаше как да преспи в манастира.
Бе възрастна, дребна жена.
Дори и във ъгъл за нощ би се свила –
сънят й подсказал това.

А хората гледаха вяло през нея.
Откъснали някой друг час,
да палнат свещица, душица да сгреят
с молитва под купола свят.

Попитай ги вътре – съветва я някой.
Това са църковни дела.
Зачука с бастуна жената обратно.
Отмери часовникът - два.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home