My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ТЪЖЕН ПАРАЛЕЛ

Видях я как подрежда алпинеум:
жена на възраст с дреха в светлосиньо.
Преминах със колата покрай нея.
Навяваше покой и бе красиво.

Посипаните камъни, цветята,
жената в синьо – лъхна радост, някак.
Струеше белота, струеше лято.
Попих мига и продължих нататък.

Горчиво-тъжна мисъл в мен се плъзна -
жени във моята Родина пак будуват.
Навярно са във тази съща възраст,
но не цветя редят, а с дни стачкуват.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home