My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

СТЪПКИ ПО ЧИСТОТО СЛЕД ДЪЖД

Дъждът се сипе благодатно –
очакван, напоителен и тих.
Небето ни изпраща с него
своя благослов и доброта.
Цветенцата надигат личица.
А всяко коренче с въздъх
отпива жадно, отпуска се
и наедрява в топлата земя.
Набъбват семенцата
и малките им сърчица запяват в такт.
Небето сипе своя дар.
Долавя се земята как пулсира.
Тогава червеите се проточват
и бягат като по даден знак.
Отвръщаме от тях очи...
След дъжд и доброта
не всичко е красиво...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home