My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

И ОЩЕ НЕЩО...

Под пръстите ти вопли се роят
и нежно триумфират в тишината.
След теб поемам бавно към върха.
Над него и небето е в позлата.
Светът остава някъде под нас.
А музиката в строфите прелива.
Душите ни потеглят в бавен танц -
с тъгата и възторга хармонират.
Разпръсквам фойерверки от слова.
След тях потрепват пламъци на свещи.
Под дланите ти бликва светлина.
Пианото.
Върхът.
И още нещо...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home