My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ЩЕ НИ ИМА!

Разхвърча се, разби се мечтата,  да сме малкият рай на Балканите.
Вместо нея, зъл знак за обратно, се озъби превърнат във шип.
Във плътта на народа се вряза. И в душата му. Кръвнаха раните.
Става страшно, когато до кост, цял народ е прободен до вик.

Тежък плач се разля в хоризонта. И начупи чертата на късове...
Запростенва пръстта под нозете ни и достигна безкрая Отвъд.
Заваляха сърцата на птици над душите на старите хъшове.
Олюля се небе и земя от нечувана болка - до смърт.

А сега, накъде, накъде? – се изсипа градушка от викове.
Няма лек за ранената плът, а нахлузиха тежък хомот.
И изтръгнаха тежки въздишки от гробовете даже дедите ни.
Вместо полет във новият век, заорахме със рало и плуг...

И понеже не сме от покорните и сами си лекуваме раните.
А предците ни свидни Отвъд, ни нашепват велики слова -
ще се вдигнем във полет красив!
Ще я има, ще бъде България!
Няма място за страх и за скръб, в осветена от Бога земя!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home