My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ЗОВЕТЕ ГО ПО ИМЕ!

Зовете го!
Зовете го без глас -
от радост или болка щом прелива.
Той вижда всичко. Винаги е с нас.
И въпреки това – зови го с име.
Пресвята Дево... – кротко изречи.
Прати по нея своята заръка.
Исусе, гледай - раната кърви...
И радост сподели, не само мъка.
Не го скверни с рисунки и пана.
Гневят го ритуалните разпятия.
Отдал ни е от свойта светлина
да видим Пътя.
Не и за спектакъл.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home