My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

УСМИВЧИЦА, КОЯТО ЩЕ ПАЗЯ

То пъплеше край рафта със играчки –
момиченце и слънчице – в едно.
Със панделка и рокличка на точки.
Придърпа мечо-плюшко за ухо.
Душице малка, ходеща звездичке –
изрекох нежно.
То ми подари
най-сладката пленителна усмивка.
Разпери и ръчичките встрани.
И мечо се намери на земята.
Отрони се и смях като звънче.
Поех мига с най-светлото в душата:
Усмивчица.
Детенце.
И мече.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home