My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ЦВЕТНИЦА

Вали цветец, повей щом трепне лек.
Дърветата премяната събличат,
та да останат по зелен елек.
За празника така им по-прилича.

Лаленца като пъстри яйчица
са пръснати из малките градинки.
Дечица със засмени личица
надничат из тревите за калинки.

Момичета със румени страни
припяват по дворове и чардаци.
А белият цветец вали, вали
и каца по ергенските калпаци.


Кандилцата във собите горят.
Камбанен звън до всеки дом дохожда.
Стопанинът прекръства къшей хляб.
Ей, Цветница, пак Цветница е, Боже!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home