My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ШЕСТ СЛЪНЦА У МЕН

Поглеждаш ме, като отлитащ влак.
Презри веднъж условности и норми!
Сега съм тук. Сега! Подай ми знак.
Веднъж красиво нека да разсъмне.

Да бъде миг, минута или час.
Защо ли не, да бъде и до края?
Не ме поглеждай крадешком в захлас.
Какво очаквам и сама не зная?

Навярно знаеш по-добре от мен?
И някой те изпраща да ми кажеш?
Ще лумнат точно шест слънца за ден,
досетиш ли се как да ги запалиш...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home