My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

КРАСОТАТА НА НОЩНО ЧИКАГО

Многолюдно.
Поток от коли.
Всеки нейде, за някъде бърза.
Многоцветно.
Неспирно.
Кипи.
Мегаполис.
Чаровен.
И дръзък.
И не чака да влезеш във такт.
Откъде да те грабне, той знае .
Колебливите там не вървят.
Няма: искам не искам! Това е.
Светофари.
Кръстовки със стоп.
В някой миг се надбягваш с метрото.
Ляв завой.
После десен.
Галоп.
Но с галопът разумно, защото...
Неусетно догаря денят –
както рекъл поетът през жажда.
От възторг се стаява дъхът:
пред лика ти - Чикаго се ражда!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home