My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

ПРОЛЕТ ИДЕ, ХОРА!

Досадна стана зимата. Капан.
Сред четири стени – не се издържа.
Капчукът занарежда: знам-знам-знам.
Обади ли се - няма да ги лъже!

Разшетаха се булките в зори –
заглеждат се в подалите листенца.
Лаленцата са тръгнали, мари! -
подвикват си през плет, една на друга.

Мъжете се усмихват под мустак.
Мазолите по дланите поглеждат.
Не се напипват много. Няма как -
мотиките до ралото подреждат.

Дечицата! Ах, те по даден знак
цвъртят ведно с врабчетата по двора.
До Мурджо крачи черен котарак.
Капчукът ниже: пролет иде, хора!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home