My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, November 30, 2013

В ТЪРСЕНЕ НА СЛЪНЦЕТО

Панелки, къщи – всичко опустя.
Един на север, друг на юг отлита.
Повтарят си: не е за нас това!
При този хал – поне да се опита.

По някоя пара подрънква в джоб.
Във чантите – закътват и иконки.
Изнасят се – народ подир народ.
Угасват и прозорци след прозорци.

А паяците в ъглите предат.
Напуснатите домове слепеят.
Ако ще вкусват сух коматец хляб,
да бъде там, където слънце грее...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home