My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Friday, August 27, 2010

Не спирай в подмолите...

Продължавай напред и да има измама -
и брегът се окаже ронлив...
Друга светла възможност със сигурност има.
Потърси я - щом още си жив.

Продължавай, дори да горчи от обида.
Не обръщай главата назад.
Щом е път - непременно се срещат такива -
уж човек, а с душица на кърт.

Продължавай по пътя. Вдъхни красотата -
цветове сътворени в покой.
Не зацикляй в подмолите. Давай нататък.
А над теб има кой, има кой...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home