My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Tuesday, August 10, 2010

ОБИЧАМ ТЕ

Забравям всички грозни гласове –
от писъци на мълнии и бури...
Зловещи сенки, влачещи нозе...
Във зоната на здрача нека бъдат.

Забравям ги. Сега си само ти.
Морето. И божествената Ода...
Вълната се надигна и отми
калта донесъл някой от подмола...

И ето ти с душа ме възжела.
И ето аз с душа до теб доплувах.
За да се слеем заедно в вечността.
Сега, сега се потопи до дъно...
.... в Обичам те.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home