My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Friday, August 27, 2010

В ударите на пулса

Разливам те навсякъде из мен –
красиво, благодатно и горещо...

С такава радост нося този ден,
във който Бог посочи да се срещнем!
И търся най-звънливите слова,
небесния ни дар с венец да кичат.
Очите ми се пълнят и шептя -
на всеки цвят прошепвам, че обичам.
Прекрачвам смело всичките земи,
ведно със Океана
и замирам
в прегъдката на моето момче,
обсипало ме с нежното си синьо...
Отпускам се в най-скъпите ръце
и тъна във божествена наслада...

Ръката ти поставям да чете
от пулса ми това, което трябва...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Като че от моята душа е излязло.Много е красиво.

8/27/2010 11:49 PM  
Blogger Людмила Билярска said...

Благодаря ти, Лидия! Толкова се радвам, че те е докоснало!
Чудесна си!

9/04/2010 11:17 PM  

Post a Comment

<< Home