My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Friday, August 06, 2010

За Живота!

Носете си новите дрехи, защото... -
се чува оттук, пропълзява оттам.
Страхът се прокрадва и той за секунда.
Животът обаче, го смита със вой.

Посрещаме изгреви, вдъхваме залези.
Обичаме, мразим, живеем в замах.
А новите дрехи ли? Те остаряват.
И всяко съмнение вече е прах...

Носете се. Радвайте всяка минутка.
Не питайте - кой и защо. Докога.
Да вдигнем наздраве с най-жадната глътка -
за него Животът ни - Тук и Сега.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home