My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Wednesday, May 28, 2008

Похищение


Премаза ме със тежкото си тяло
като че искаше да ме направи отпечатък.
Лицето му опря до моето дотам,
че сетих как очите му се лееха в очите ми.
А после притъмня.
Отпускаше ми милостиня-дъх...
но само, за да чувам как звънчетата
на Тази със косата
безмилостно се приближават...
Тогава осъзнах, че само в глътка въздух
е сипнат Раят ни...
Да, само в малка глътка въздух...
Разкъса дрехите ми с рАзмаха на звяр.
А после продължи и във плътта да къса.
Да впримчва пръсти в кожата, косата..
Когато стенех изсипваше камара камъни...
Дори по-тежки падаха юмруците му върху мен.
Крещеше. Виеше. Накрая се разля...
Изля жестокостта си. И сигурно блена си...
Защото там ... жените се купуват.
През укротеното му рамо
видях да се подава острието
на Новата луна...

Денят невинно се оттегляше.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home