My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Tuesday, May 20, 2008

Синхрон...

И казваш кръговрат е. Да почакам.
Ще дойде изтъркулната от някого.
Изрекъл името ми със сърцето си.
Часовникът ми днес показва “лято”...

Насила ли да спра с ръка стрелките му.
Секундите са точно на двусричката.
Обичам днес.Сега е изкусително.
Звучи ми “век”да чакам кръговрата.

Сега съм точно зной. И пиещ мрак.
Сега съм водопад. Небе. И дюни.
Ако зачакам онзи кръговрат...
Ще бъдем пак. Но няма да е юли.

Почакай малко. Имам и въпрос.
Ако реши. Дали ще го позная?...
Ще ръшне ли тревите ми с откос?
От Ада ли ще дойде. Или Рая...

Часовникът ми до секунда точен е.
Отмерва безпогрешно и синхрони.
Какво показва твоят между впрочем?...
И има ли настройка да те буди?...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home