My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Tuesday, May 13, 2008

ОБРАЗИ ВЪВ ВОДАТА


Привежда се над нея ракитака.
И детството ми в нея се оглежда…
От старост е превила гръб върбата.
И детството – навътре образ свежда…

А тя е същата – забързана и млада.
И клоните ракитови повлича…
Все се заканва, че ще ги удави…
Бъбрива си е малката рекичка!

И колко ли лета ще са потребни,
докато скъса връзката с върбата?
Все някой ден ще е последен…
Без образи, ще съмне над водата…

0 Comments:

Post a Comment

<< Home