My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Wednesday, May 28, 2008

Докосващо...


Мой нежен полъх в късния цъфтеж.
Молитва тиха в чезнещо дихание.
Керван потеглил в бедуинска нощ.
Във няма жажда пясъци преминал...

Мой сетен пристан в гаснещия ден.
Последен лъч, от който става чудо.
И крехък пламък на едничка свещ.
Не искам. Как не искам да те губя...

Коричка хляб за гладната душа.
Троха любов в светлика на Елима...
Прощален мах на жеравни крила...
Докосваш ме. И зная, че те има...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home