My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Wednesday, May 28, 2008

Обич до обич...


Най-тежката орис - да бъдеш длъжник на детето си.
Пропусната нежност не можеш да върнеш назад.
Когато очаква да сложиш небе до небето му
ти вечно забързан прелиташ над жадния свят...

Отлагаш за после. Забравяш за думите чакани.
Да стоплиш със поглед. Челцето със длан да допреш.
Живот си му дал. Не това... Не това е достатъчно...
Когато се буди те чака до него да спреш.


Недей да спестяваш. Изсипвай му щедро - Обичам те.
Душата му цвят е. Поливай я с ласки до вик...
Спестената нежност към рожбата лесно изтича.
И после оставаш с най-тежката участ – длъжник...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home