My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Wednesday, May 28, 2008

Цената на мига

Не се завръща камъкът от полет.
От полет се завръщат само птиците.
Простих си, май. А, прошката покой е.
Най-трудно е да молиш мир от себе си.

Живот е. Затова и стават грешки.
В съня понякога долитат жерави.
Тревата бе порасла под нозете…
Но някой изкоси… Набоде ме.

Сега е тихо. Мамещ е покоят.
Сърцето само тласка нежни спомени.
Живот е. Затова. Но пък си струва.
Зарад мига. И неговите пориви.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home