My Photo
Name:
Location: Indiana, United States

"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."

Saturday, June 20, 2009

Прости ми, мамо

Опазих я.
Същата рокля е, мамо.
Онази, от слънцето взела цветя.
Не помня отде ми я купи тогава.
Преминах със нея през всички лета...
Намерих тетрадката.
С ръфнато крайче..
Последно - запомнила твойте ръце.
Когато ги писах – бях точно шестнайсет.
С душа на жена и с очи на дете...
В самотните нощи над тях си стояла,
над моите трепети
с влажни очи...
А после и с болки навярно си чела...
Във шкафа с писмата открих, че лежи.
Опазих я роклята...
Думите също:
Без подлост, животе, през теб ще вървя...
Животе мой...
Сълзите ти си преглъщала...
О, майчице, колко далеч съм била...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home